Contact Center

Ogólne informacje

Advisero to panel obsługi Użytkowników, kontaktujących się za pośrednictwem Widgeta lub Messengera (msg). Przeznaczony jest dla Administratorów, Managerów, Konsultantów oraz Projektantów bota, np. zespołu...

Panel Konsultanta

Po poprawnym uwierzytelnieniu, Konsultant zostaje przekierowany do widoku Moje konwersacje. Poniżej panelu informacyjnego, po lewej stronie, widać pule kanałów: Aktywne oraz w kolejce Centralna część układu...

Panel Managera

W Panelu managera znajdziemy wszystkie zakładki panelu Konsultanta, rozszerzone o dodatkowe funkcje dedykowane Managerom. W lewym menu oprócz zakładek moich konwersacji, aktywnych konwersacji...

Panel Administratora

Po poprawnym uwierzytelnieniu, Administrator zostaje przekierowany do widoku Użytkownicy. W prawym górnym rogu panelu widać avatar z inicjałami  zalogowanego użytkownika oraz jego imię i nazwisko...

Statystyki konsultantów Contact Center

est to czas liczony od momentu dołączenia konsultanta (Zdarzenie: UserJoined) do momentu jego wyjścia. Wyjście konsultanta może nastąpić przez zamknięcie konwersacji, przejęcie konwersacji, przekazanie...

Statystyki ogólne Contact Center

Klient ma do wyboru tylko trzy opcje przy ocenianiu konwersacji. W statystykach wyświetlamy skalę 5 stopniową, więc potrzebujemy przelicznika. Przelicznik wygląda następująco...

Podgląd na żywo Contact Center

Podgląd na żywo odświeża się co jakiś okres. Domyślnie jest to 30s. Jest on również podzielony na ogólny podgląd systemu oraz poszczególnych kompetencji...

Wskaźniki (Gauges)

Wskaźniki są danymi dotyczącymi aktualnej sytuacji w systemie, np. liczbie oczekujących konwersacji.Obliczane są per skill oraz w ujęciu całościowym (gdzie przez ujęcie całościowe rozumie się wszystkie...

Automatyczne przypisanie (auto assign)

Klient ma do wyboru tylko trzy opcje przy ocenianiu konwersacji. W statystykach wyświetlamy skalę 5 stopniową, więc potrzebujemy przelicznika. Przelicznik wygląda następująco...

Wiadomość Powitalna Konsultanta

System umożliwia wysłanie wiadomości powitalnej (greeting message) w momencie dołączenia konsultanta do rozmowy (ręcznego lub automatycznego). Nie jest wysyłana, jeśli dołącza menadżer...

Kompetencje Rezerwowe

Kompetencje rezerwowe to mechanizm, który umożliwia dla każdej kompetencji określenie kompetencji rezerwowej.Jeśli konwersacja nie jest obsługiwana i posiada jakąś kompetencję oczekiwaną inną...

Godziny pracy Konsultantów

Kompetencje rezerwowe to mechanizm, który umożliwia dla każdej kompetencji określenie kompetencji rezerwowej.Jeśli konwersacja nie jest obsługiwana i posiada jakąś kompetencję oczekiwaną inną...