Podgląd na żywo odświeża się co jakiś okres czasu. Domyślnie jest to 30s. Jest on również podzielony na ogólny podgląd systemu oraz poszczególnych kompetencji.

Średni czas odpowiedzi, obsługi konwersacji oraz ocena konsultanta i konwersacji działają w taki sam sposób jak w statystykach. Średnie czasy są liczone od poczatku obecnego dnia do “teraz” i są one porównywane z całym poprzednim dniem (24h).

Obecnie obsługiwane konwersacje

Bot: Liczba konwersacji obsługiwanych obecnie przez bota. Konwersacje bez pierwszej odpowiedzi klienta się nie liczą tzw. pending.

Konsultant: Liczba konwersacji obsługiwanych przez konsultanta lub managera.

Łącznie: Suma konwersacji obsługiwanych przez bota oraz konsultanta lub managera.

Aktywni konsultanci

Liczba zalogowanych konsultantów oraz managerów.

Managerowie są widoczni tylko w ogólny podglądzie systemu, ponieważ nie mają przypisanych żadnych kompetencji.

Lista oczekujących konwersacji

Liczba konwersacji oczekujących na konsultanta.

Najdłużej oczekująca konwersacja

Najdłuższy aktualny czas oczekiwania konwersacji

Kompetencje

Lista kompetencji z największą liczbą konwersacji. Jest widoczna tylko w ogólnym podglądzie systemu.

Dostępni konsultanci

Lista dostępnych konsultantów oraz managerów.

Managerowie są widoczni tylko w ogólny podglądzie systemu, ponieważ nie mają przypisanych żadnych kompetencji.

Lista kompetencji

Lista wszystkich kompetencji, które znajdują sie w systemie. Z tego poziomu można przejść do podglądu na żywo dla konkretnej kompetencji. Wszystkie dane są takie same jak na ogólnym podglądzie systemu tylko per kompetencja, a nie cały system.

Lista konsultantów

Lista wszystkich konsultantów, którzy są w systemie, nie ważne czy są dostępni czy nie. Z tego poziomu można przejść do statystyk konkretnego konsultanta.

Managerowie są widoczni tylko w ogólny podglądzie systemu, ponieważ nie mają przypisanych żadnych kompetencji.