Automations

Jak korzystać z narzędzia?

Budowanie botów to skomplikowany proces. Dzięki narzędziom takim jak Automations, staje się to o wiele prostsze. Najłatwiej jest budować bota w oparciu o prosty schemat w stylu “pytanie - odpowiedź”...

Projektowanie Konwersacji

Od czego zacząć projektowanie ChatBota? Jak się za to zabrać? Co powinien robić mój ChatBot? Na jakie pytanie powinien odpowiadać?

Reguły (Rules)

Reguły są podobnym elementem do Konwersacji, również mają za zadanie połączyć intencje z akcjami. Różnica jest taka, że Reguły są krótkie: 1 intencja plus formularz i/lub akcje...

Samodzielna Instancja Trenująca

Treningi modelu bota realizowane są przy pomocy specjalnie zdefiniowanych zadań uruchamianych w ramach platformy Docker. W ogólnym podejściu zadania te zlecane są do realizacji w platformie AWS Batch...

Referencyjna architektura infrastruktury dla wdrożeń on-premise

Klaster opart jest o technologie Docker Swarm. Standardowo działają w nim 3 węzły będące menadżerami. Poniżej znajduje się opis poszczególnych stacków działających w klastrze oraz komponentów...

Trenowanie w AWS Batch

W celu umożliwienia równoległego przeprowadzania wielu niezależnych treningów możliwe jest wykorzystanie narzędzia AWS Batch. Pozwala ono zautomatyzować proces uruchamiania środowiska treningowego...

Encje vs Sloty

Encje to informacje zawarte w wiadomości, które pozwalają na poprawne zrozumienie intencji użytkownika. Natomiast sloty to: “pamięć” bota...