Wstęp

Automations to nazwa narzędzia pozwalającego na budowanie botów z technologią NLP (przetwarzania języka naturalnego). Oznacza to, że zbudowane w tym narzędziu boty opierają się w całości na konwersacji z użytkownikiem i w odróżnieniu od botów znanych np. z messengera, rozumieją język naturalny. Ich możliwości wykraczają poza klikanie dymków z odpowiednimi akcjami i reagowaniu na nie. Technologia RASA, na której oparte jest narzędzie, pozwala na prowadzenie rozmowy z użytkownikiem w taki sposób, że ten często nie jest w stanie odróżnić, czy rozmawia z konsultantem czy z botem.

Poniżej znajduje się instrukcja oraz wskazówki do tego jak używać narzędzia Automations oraz jak efektywnie budować boty. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie narzędzia RASA

https://rasa.com/docs/core/

Jak korzystać z narzędzia?

Budowanie botów to skomplikowany proces. Dzięki narzędziom takim jak Automations, staje się to o wiele prostsze. Najłatwiej jest budować bota w oparciu o prosty schemat w stylu “pytanie - odpowiedź”. W przypadku Automations  “intencja - akcja”. Można też stosować bardziej zaawansowane scenariusze rozmów i najlepiej jest opracować je wcześniej, tak aby zachować porządek i świadomość tego co się robi.

Logując się do Automations, użytkownik domyślnie znajduje się w narzędziu dodawania intencji. W prawym górnym rogu znajdują się informacje na temat zalogowanego użytkownika. W lewym pasku menu dostępne są kategorie narzędzi: Budowanie, Trenowanie, Testowanie, Analityka i Ustawienia. W zależności od wybranej zakładki, w menu po lewej stronie wyświetlą się narzędzia w niej zawarte. Pole zajmujące środkową część panelu to pole funkcjonalne do obsługi wcześniej wybranych narzędzi.

Od czego zacząć? Pierwszym krokiem w tworzeniu botów jest zawsze planowanie. Jeśli cel bota oraz kilka początkowych scenariuszy jest określone, to można przejść do dodawania nowej akcji lub intencji. Z doświadczenia wiem, że łatwiej jest napisać odpowiedź, a dopiero później wymyślić pytania, na które ona odpowiada, więc zawsze polecam start od dodania akcji.

Budowanie

W tej zakładce znajdują się wszystkie narzędzia służące do budowania bota. Dzięki nim można określić, co bot rozumie oraz jak odpowiada na komunikaty użytkownika. Poniżej opis wszystkich dostępnych narzędzi.

Intencje

Służą do tego, aby przewidzieć to, co użytkownik może napisać do bota. Jak sama nazwa wskazuje, określamy intencje użytkownika, czyli to, o co może zapytać, poprosić, etc. W dużym uproszczeniu, dodajemy tutaj wszystkie przykłady, które chcemy, aby bot rozumiał. Uzupełniając jego wiedzę, zawsze warto postawić się w roli użytkownika i odpowiednio dopasować ton pisanych przykładów.

Ponad polem funkcyjnym znajdziemy tytuł zakładki wraz z liczbą dodanych pozycji, przycisk dodania intencji, filtrowanie, przycisk dodania taga i switch do filtrowania tylko intencji z błędami.

Dodawanie nowej intencji

Dodawanie nowych intencji jest dostępne po kliknięciu ikony plusa widocznej przy nagłówku zakładki. Otwierane jest okno edycji nowej intencji z automatycznie nadanym numerem.  Aby nadać nazwę należy kliknąć w tekst “bez nazwy”, co umożliwi edycję pola. Następnie należy podać możliwie dużo przykładów danej intencji. Input przykładów pojawia się po wciśnięciu przycisku dodaj przykład. W razie potrzeby dodany przykład można usunąć, klikając w ikonę kosza.

W zakładce ustawień przy tworzeniu intencji możemy zdecydować, czy wykrycie danej intencji ma wyłączyć bota i wymagać odpowiedzi konsultanta. Możemy również wybrać, która ze stworzonych intencji będzie natychmiastową odpowiedzią.

Wszystkie zmiany w oknie edycji intencji są automatycznie zapisywanie.

Zasada dodawania nowej intencji jest analogiczna do dodawania nowej akcji. Różnica polega na nomenklaturze – szablony w przypadku akcji, w kontekście intencji nazywane są przykładami. Zmienia się również ich zasada działania, bowiem każdy wpisany przez nas przykład jest reinterpretowany przez algorytm rozumienia języka. Wówczas redukowane są wszelkie formy osobowe, deklinacje i zdanie wygląda w następujący sposób:

Dzięki temu przy dodawaniu nowych intencji nie musimy martwić się o użytą przez użytkownika formę osobową, ewentualne literówki lub inny błąd. Algorytm poradzi sobie z większością tego typu sytuacji.

Dodając intencje należy spróbować przewidzieć jak najwięcej możliwości wyrażenia prośby lub zadania pytania. Kolejne warianty nie powinny jednak różnić się między sobą kosmetyką, np. szykiem zdania lub brakiem/obecnością polskich znaków. Najlepiej jest kierować się dodawaniem przykładów różniących się użytymi synonimami nazw specjalistycznych oraz różnymi wariantami wypowiedzi użytkownika.

Liczba przykładów w danej intencji - im większa tym lepiej. Najważniejsze jest, aby konfrontować dodane intencje oraz akcje z rzeczywistymi rozmowami pomiędzy użytkownikiem, a botem.

Lista Intencji

Po dodaniu intencji pojawi się ona na liście, domyślnie intencje są sortowane po dacie dodania od najnowszej. Użytkownik może je sortować po następujących polach: nazwa, klucz, natychmiastowa odpowiedź, liczba przykładów, liczba użyć, data ostatniej zmiany.

W ostatniej kolumnie tabeli dostępne są dodatkowe akcje: edycja i usuń. Po kliknięciu w ikonę ołówka otwierane jest okno edycji intencji. Po kliknięciu w ikonę śmietnika, użytkownik jest proszony o potwierdzenie usunięcia intencji, a następnie intencja jest usuwana z listy. Ikona śmietnika jest nieaktywna, jeśli intencja jest użyta w konwersacji albo została stworzona przez system.

Jeśli w danej intencji występują konflikty z inną intencją, przy nazwie tej intencji zostanie wyświetlona czerwona ikona ostrzegawcza. Po kliknięciu w tę ikonę, użytkownikowi wyświetlane jest okno z lista błędów.

Aby łatwiej wykrywać i naprawiać błędy, użytkownik może wyfiltrować tylko intencje z błędami za pomocą switcha widocznego ponad listą z prawej strony:

Encje

Encje to informacje zawarte w wiadomości, które pozwalają na poprawne zrozumienie intencji użytkownika. Przykładowo, intencją może być chęć sprawdzenia pogody, a encją np. Nowy Jork.

Dodawanie nowej encji

Encje to inaczej informacje zawarte w wiadomości użytkownika. Mogą mieć kluczowe znaczenie dla toku rozmowy i stanowią bardzo ważne narzędzie do budowania botów.

Aby dodać nową encję, należy przejść do modułu “Encje” w zakładce “Budowanie” i w taki sam sposób jak w przypadku akcji i intencji, dodać nową encję. W tym przypadku określamy jedynie nazwę, klucz oraz tagi, np

Następnie, należy przejść do intencji, która zawiera dodaną przez nas encję. Przykładowo, intencja pytania o pogodę. Użytkownik w wiadomości pytania o pogodę może od razu określić miasto, dla którego chciałby znać prognozę

Dodawanie nowej encji zaczyna się od kliknięcia w plus po lewej stronie

Wtedy wyświetlą nam się opcje do dodawania encji. W tym przypadku encją jest nazwa miasta i aby ją dodać, należy ją zaznaczyć

Następnie nacisnąć przycisk “Dodaj nazwa_encji” i wybrać z wyświetlonej listy wcześniej dodaną encję.

Tak wprowadzone mogą zostać później użyte przy tworzeniu konwersacji.

Akcje

W akcjach zawiera się wszystko to, co pisze bot. Są to jego reakcje na wcześniej dodane intencje. Mogą być to zarówno odpowiedzi na pytania, jak i zwykłe pytania zadawane przez bota. Poprzez ich ton nadajemy botowi jego osobowość oraz kierujemy rozmową według scenariusza rozmowy (np. pytanie - odpowiedź).


Dodawanie nowej Akcji

Z kategorii znajdujących się w górnej belce wybieramy zakładkę Budowanie, po czym z menu po lewej stronie narzędzie Akcje.

Następnie klikamy w umieszczony na górze strony plusik, aby dodać nową akcję. Liczba obok nazwy modułu, wskazuje sumę wszystkich dodanych akcji w narzędziu.

Wyświetli się okno dodawania nowej akcji. Wprowadzane zmiany zapisywane są automatycznie.

I kolejno:

Nazwa akcji (Bez nazwy) - to wewnętrzna nazwa nadawana akcji. Służy tylko i wyłącznie do posługiwania się nią w środowisku Automations. Użytkownik z perspektywy rozmowy z botem nie ma do niej dostępu.

Klucz (akcja_159)- to kodowa nazwa akcji. Nadawana jest automatycznie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nadać własny klucz. Nie mogą w nim jednak znaleźć się nazwy ze spacjami ani polskimi znakami. (przykład: utter_answer_to_thank_you)

Dodaj tag - Tagi służą do oznaczania charakteru akcji. Jeden tag możemy przypisać do wielu akcji, co pomoże nam później przy filtrowaniu. Przykładowo, jeśli dana wypowiedź bota dotyczy ubezpieczeń, możemy do niej dodać tag “insurance”.

Szablony - znajdują się tutaj wszystkie szablony akcji, czyli wypowiedzi bota. Dodanie ich kilku, skutkuje losowym wysyłaniem jednej z nich przez bota w przypadku użycia.

Dodaj szablon - przycisk, po kliknięciu którego pokaże się pole do dodawania nowych szablonów wypowiedzi. Wklejamy tutaj to, co bot ma mówić.

Przyciski - to rodzaj wiadomości znany głównie z chatbotów w messengerze. W pole “Nazwa” wpisujemy intencję, jaką dany przycisk ma wywołać. Intencję należy wpisać zgodnie z kluczem: /nazwa_intencji. Pole “wiadomość” służy do określenia, co ma się znajdować na przycisku intencji.

URL - Podczas wykonywania akcji przez bota na podany adres URL zostanie wysłane zapytanie. Serwer odbierający to zapytanie ma wtedy okazję wykonania dowolnej czynności, np. wywołania akcji w zewnętrznym systemie. Może również zmodyfikować wiadomość wysłaną przez bota, zwracając jej parametry w odpowiedzi.

Ustawienia - w tej zakładce twórca bota ma możliwość oznaczenia akcji jako wyłączającej bota. Po wywołaniu takiej akcji, bot wyłączy się i rozmowę przejmie konsultant.

Następnie, po wyłączeniu okna dialogowego, na którym pracowaliśmy, akcja wyświetli nam się na samym dole listy wszystkich akcji.Sloty

Sloty to “pamięć” bota. Bot zapamiętuje daną informację, jak np. miejsce zamieszkania użytkownika (Nowy York) i w odpowiedzi na pytanie o pogodę, odpowiada informacją w kontekście w/w miasta.

Dodawanie nowych slotów

Informacja zawarta w encji podanej przez użytkownika może zostać następnie użyta przez bota w dalszej części konwersacji. W tym celu należy dodać nowy Slot, a jego klucz powinien pokrywać się z kluczem dodanej wcześniej encji.

​​Następnie należy wybrać jego typ. W zależności od wybranego typu, w oknie wyświetlą się opcje służące do szczegółowego określania zawartości slotów.Typ text - służy do przechowywania dowolnej wartości tekstowej. Jego wpływ na przewidywanie przez bota przebiegu rozmowy ogranicza się do określenia wypełnienia (wypełniony/pusty).

Typ categorical - służy do przechowywania jednej z określonych wcześniej wartości (kategorii). Cechą odróżniającą go od typu text jest wpływ na przewidywanie przez bota przebiegu rozmowy. Podczas przewidywania przebiegu rozmowy brana pod uwagę jest wartość slotu, a nie tylko to, czy jest on wypełniony/pusty.

Typ float - służy do określania ilości. Na przykład w przypadku liczby ludzi przy stoliku, może się ona wahać od 1 do 10. Każda z wartości slotu między zakresem min - max jest brana pod uwagę podczas przewidywania przez bota przebiegu rozmowy.

Typ list - służy do przechowywania listy wartości, np. listy produktów w koszyku. Ten slot jest zazwyczaj ustawiany przez niestandardową akcję. Wpływa na przewidywanie przebiegu rozmowy podobnie jak slot typu text - wypełniony/pusty.

Typ bool - może przechowywać wartość True albo False, np. czy użytkownik jest zautoryzowany. Obie wartości wpływają na przewidywanie przez bota przebiegu rozmowy.

Typ unfeaturized - służy do przechowywania dowolnych danych, np. odpowiedzi z API w formacie JSON. Ustawiany zazwyczaj przez niestandardową akcję. Nie jest brany pod uwagę podczas przewidywania przebiegu rozmowy.

Formularze

Opcja formularzy pozwala na stworzenie w konwersacji sekwencji pytań, która zostanie zadana przez Bota w trakcie rozmowy z Użytkownikiem. Do budowania formularzy służy funkcja Formularze w zakładce budowanie. Aby formularz był używany, należy po jego stworzeniu dodać go jako jeden z kroków konwersacji.

Tworzenie formularza

W celu dodania nowego formularza, po przejściu do odpowiedniej zakładki, klikamy na ikonę plusa nad tabelą formularzy. Wyświetlony zostanie modal tworzenia formularza.

Konstrukcja formularzy oparta jest na występujących po sobie slotach. Do każdego slotu przyporządkowujemy akcję, która będzie stanowiła treść kolejnego pytania zadanego w formularzu przez Bota.

Po wybraniu slotu i odpowiedniej akcji możemy określić sposób przypisywania wartości dla wypowiedzi użytkownika (odpowiedzi na pytanie lub polecenie zawarte w formularzu). Jeśli nie określimy sposobu przypisywania wartości, automatycznie wartość będzie przypisywana po encji.

Do wyboru mamy trzy sposoby przypisywania ww. wartości.

 

Wartość przypisywana z encji

Pierwszy z nich to przypisywanie wartości z encji. Ten typ zostanie użyty również wtedy, gdy nie wybierzemy żadnego sposobu. Jego wybranie spowoduje wyświetlenie kolejnych pól służących do określenia intencji oraz wskazania encji odpowiedniej do tej intencji. Po rozpoznaniu przez bota wypowiedzi użytkownika przyporządkowanej do powyższej intencji, bot będzie zawsze odnosił się do wartości wskazanej poprzez tę encję. Użytkownik w tej opcji nie musi podawać intencji. Bot uzna odpowiedź za poprawną, jeżeli uda mu się do wypowiedzi użytkownika przypisać wskazaną encję.

Wartość przypisywana z wypowiedzi użytkownika

Dzięki temu typowi przypisywania wartości bot designer ma możliwość wskazania całej wypowiedzi użytkownika, która zostanie przypisana jako pożądana wartość. Może tego dokonać albo wskazując intencję dla której ma to nastąpić (wówczas, gdy bot w wypowiedzi użytkownika rozpozna wskazaną intencję, uzna że odpowiedź spełnia kryteria poprawności odpowiedzi na zadane pytanie) lub nie wskazując żadnej intencji (wtedy bot każdą odpowiedź użytkownika zaakceptuje i przejdzie do kolejnego pytania).

Wprowadzenie wartości przypisanej dla wypowiedzi

Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie sami wprowadzić wartość, która ma być przypisana dla wypowiedzi użytkownika, jeśli bot rozpozna wskazaną intencję. Jeśli nie wskażemy intencji, dla której wartość ma zostać przypisana, bot przypisze ją dla każdej użytej przez Użytkownika intencji.  

Intencja wyłączająca formularz

Dodatkową funkcją w oknie tworzenia formularza są Ustawienia. W tej zakładce bot designer ma możliwość zdefiniowania intencji wyłączającej formularz. Jeżeli bot w trakcie prowadzenia konwersacji z formularzem rozpozna taką intencję, pominie zadawanie reszty pytań formularza. Intencję definiujemy poprzez jej wybór z listy dostępnych intencji.

Konwersacje

To miejsce, w którym łączą się intencje z akcjami. System sam nie połączy odpowiednich akcji i intencji ze sobą - musimy to zrobić właśnie w panelu “konwersacji”. Tutaj przewidujemy prawdopodobny scenariusz rozmowy, czyli określamy jak bot ma zareagować na dodaną przez nas wcześniej intencję. Rozmowy mogą być krótkie (intencja - akcja) lub dłuższe i przewidywać kilka lub kilkanaście kroków.

Dodawanie nowej konwersacji

Konwersacje, jak sama nazwa wskazuje, to inaczej rozmowy. Tworząc nową konwersację staramy się zawsze przewidzieć pewien tok rozmowy, którym może mieć miejsce z botem. Z tego powodu, koniecznością jest, aby bot moderował jej przebieg i odpowiednio reagował na wypowiedzi użytkownika.

Dodawanie nowej konwersacji, może przypominać budowanie z klocków. Do naszej dyspozycji są intencje oraz akcje, czyli wypowiedzi użytkownika oraz bota. Schemat łączenia ich ze sobą określa wcześniej ustalony scenariusz przebiegu konwersacji. Najczęściej jest to proste: pytanie - odpowiedź, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać bardziej skomplikowane rozmowy. Trzeba mieć na uwadze, że im dłuższa rozmowa, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownik nie zawsze odpowie w sposób jaki przewidzieliśmy.

Okno dialogowe dodawania konwersacji różni się od tego znanego nam z akcji oraz intencji.

Konwersację możemy odpowiednio nazwać i wybrać czy chcemy ją opublikować. Również mamy do dyspozycji system tagowania, który ułatwia filtrowanie dodanych rozmów.

Każda konwersacja musi zaczynać się od wypowiedzi użytkownika lub innej konwersacji, która też musi zaczynać się od wypowiedzi użytkownika (wcześniej dodanej intencji). Dodajemy ją klikając w niebieski button z napisem “+ Wypowiedź”, a następnie wybieramy tą konkretną poprzez wybór z listy bądź wpisanie jej nazwy.

Następnie określamy reakcje bota, na wybraną intencję. Klikamy w button “+Akcja” i spośród wszystkich dodanych wcześniej, wybieramy właściwą. Możliwe jest dodawanie kilku akcji bota, które następują po sobie.

Tak stworzona konwersacja zostaje automatycznie zapisana, dzięki systemowi Autozapisu.

Określanie kontekstu

W tworzeniu konwersacji bardzo ważna jest konsekwencja.

❌ Nie można dodać kilku konwersacji, w których do tej samej intencji przypisane są różne akcje:


Konwersacja 1: intencja_1 -> akcja_1 -> intencja_2 -> akcja_2;
Konwersacja 2: intencja_1 -> akcja_1 -> intencja_2 -> akcja_3)

✅ Jest to możliwe dopiero w przypadku innego kontekstu:

Konwersacja 1: intencja_1 -> akcja_1 -> intencja_2 -> akcja_2
Konwersacja 2: intencja_2 -> akcja_1 -> intencja_2 -> akcja_3

❌ W odpowiedzi na jedną intencję nie można dodawać różnych ciągów akcji.

Konwersacja 1: intencja_1 -> akcja_1 -> akcja_2
Konwersacja 2: intencja_1 -> akcja_1 -> akcja_3

✅ Dodawanie różnych ciągów akcji jest możliwe, tylko w stosunku do innej intencji:
Konwersacja 1: intencja_1 -> akcja_1 -> akcja_2
Konwersacja 2: intencja_2 -> akcja_1 -> akcja_3

Wszystkie informacje o błędach, powtarzających się kluczach lub niekonsekwencji powinna nam zwrócić walidacja konwersacji. Walidacja wskazuje również powtarzalność w przykładach intencji.

Używanie encji w konwersacji

Tak jak pisałem wcześniej, encja może wpłynąć na tok prowadzonej rozmowy. Na przykład, użytkownik może zadać pytanie o pogodę – wówczas bot powinien zadać pytanie o to, dla którego miasta. Jeśli w swojej wiadomości użytkownik od razu określi miasto (doda encję), to wtedy bot powinien zareagować odpowiednią prognozą. Taka rozmowa może wyglądać tak:

Jak określić encję w konwersacji? Po lewej stronie od wypowiedzi użytkownika naciskamy plusik, który wyświetli opcje określania encji.

Następnie, button “Dodaj nową” i uzupełniamy pola o określone wartości:

Spośród listy wybieramy wcześniej dodaną encję, określamy jej wartość, a następnie przypisujemy inną akcję:

Bez określonej w konwersacji encji, system walidacji zwróciłby błąd w kolejności kroków, ponieważ do jednej wypowiedzi, przypisane byłyby dwie różne akcje. Dzięki dodaniu encji, błąd nie zostanie wyświetlony, a bot w pytaniu o prognozę dla Katowic, wyświetli prawidłowe informacje.

Regex Features

To wsparcie dla rozpoznawania encji. W tym miejscu określa się zasady rozpoznawania encji przez bota, tak by je zapisać. Znajduje to szczególne zastosowanie przy encjach jako ciąg liczb o określonych warunkach Np. kod pocztowy to 5 cyfr oddzielonych myślnikiem, z czego dwie pierwsze to liczba od 00 do 99, a druga od 000 do 999.

Ignorowane frazy

Jest to opcja pozwalająca na wykluczenie pewnych fraz (słów, sformułowań) z normalizacji. Po wprowadzeniu frazy do Ignorowanych fraz oraz późniejszym użyciu jej w przykładzie intencji, bot będzie widział ją w sposób dosłowny, nie zmieniając w ramach normalizacji jej odmiany. Opcja daje możliwość wprowadzania zapożyczeń z języków obcych oraz zbitek liter i cyfr, nie wpływających na rozumienie przez bota intencji wyrażenia.

Trenowanie

W tej zakładce znajdują się narzędzia, które służą do trenowania wcześniej wprowadzonych informacji do bota. Proces trenowania jest konieczny, aby móc przetestować rozmowę z botem i trwa – w zależności od ilości danych – od kilku minut do nawet kilku godzin.

Wytrenowanymi modelami można zarządzać i w zależności od potrzeby można je oznaczać jako produkcyjne lub testowe.

Uczenie Bota

Ten moduł znajduje się w zakładce Trenowanie i jest to symulacja rozmowy z botem. W łatwy sposób można sprawdzić jak bot poradzi sobie z intencjami, które nie pokrywają się w 100% z dodanymi przez nas wcześniej (np. zawierają literówki, mają zmieniony szyk) oraz z przełączaniem się pomiędzy różnymi konwersacjami.

Testowanie zaczynamy od wpisania wypowiedzi użytkownika w puste pole.

Po jej wysłaniu pokażą się informacje na temat przetwarzania komunikatu w bocie.

Pierwszy komunikat informuje o tym, że bot jest w trybie nasłuchiwania komunikatów od użytkownika. Innymi słowy - czeka aż użytkownik coś napisze. Wszystko co oznaczone jest kolorem różowym dotyczy bota i jego reakcji.

Drugi komunikat dotyczy wiadomości wysłanej przez nas. Kursywą napisany jest dokładny cytat, zaś pogrubienie oznacza nazwę intencji, którą bot zinterpretował. W zielonej ramce znajdziemy klucz intencji.

Następnie opisana jest przewidywana reakcja bota na wiadomość. Na powyższym przykładzie widać, że bot poprawnie zinterpretował komunikat i również poprawnie zareagował. Zatem, w odpowiedzi na pytanie: “Czy jest to poprawna reakcja?”, odpowiedź brzmi “Tak”. Jeśli byłoby inaczej, mamy do wyboru dwie opcje.

  • Nie, intencja jest poprawna, ale akcja jest zła

Opcja oznacza sytuację, w której bot poprawnie rozpoznał intencję użytkownika, lecz dobiera wobec niej złą akcję. Prawdopodobne przyczyny takie błędu leżą w konwersacjach. Być może jest źle skonstruowana – wtedy należy ją poprawić – lub przełączanie się między dwoma różnymi konwersacjami  nie jest naturalne. W takiej sytuacji trzeba dodać nową konwersację, która uwzględnia poprawny scenariusz rozmowy. Można to zrobić od razu poprzez narzędzie “Ucz Alicję”. Po kliknięciu w button, pokaże się możliwość edycji reakcji bota:

W polu Wybierz właściwą akcję: wypisane są wszystkie akcje zaimplementowane do Wellbota. Kolejność akcji w tym polu wyznacza procentowa wartość, która oznacza pewność bota co do użytej akcji. Jeśli jest ona niewłaściwa, to można łatwo ją tutaj zmienić.

Z wysuwanego menu wybieramy właściwą akcję, a następnie całość zapisujemy. Tak stworzona konwersacja doda się do zbioru wszystkich konwersacji z informacją o dacie dodania w nazwie. Domyślnie nie będzie opublikowana, więc trzeba pamiętać, żeby to zrobić przed Trenowaniem.  • Nie, intencja jest zła

Wybieramy ten wariant, jeśli bot niepoprawnie zinterpretował naszą pierwszą wiadomość, w efekcie czego źle również na nią zareagował.

Po kliknięciu w button, w którym wskazujemy na nieprawidłową interpretację intencji, system każe nam wybrać prawidłową z listy wszystkich dostępnych. Tutaj również są posortowane według procentowej wartości. Wybieramy właściwą i zatwierdzamy swój wybór. Bot, w stosunku do wybranej intencji, dobierze odpowiednio akcje.

Jeśli wszystko się zgadza, to zatwierdzamy swój wybór klikając “Tak” i zapisując konwersację. Przycisk “Resetuj” wymazuje całą konwersację z uczenia bota.

Trenowanie modeli

Tak dodane akcje, intencje oraz konwersacje gotowe są do instalacji w bocie. Wystarczy przejść do zakładki “Trenowanie” w prawym górnym rogu, a następnie wybrać narzędzie “TRENOWANIE MODELI”. Później wystarczy tylko nacisnąć button “Trenuj nowy model”. Uruchomi się instancja ucząca, która zaimportuje wprowadzone wcześniej dane do miejsca docelowego.

Testowanie

Po gdy trenowanie modelu zakończy się sukcesem, zanim pod zostanie wypuszczony na wersję produkcyjną, należy go przetestować. Zalecamy zwłaszcza sprawdzenie akcji bota pod kątem literówek i interpunkcji, a także bardziej zaawansowane testy, np. przechodzenia pomiędzy różnymi konwersacjami.

Po lewej stronie od głównego okna czatu wyświetlane są wszystkie informacje na temat prowadzonej rozmowy - rozpoznane intencje oraz podjęte akcje.

Z prawej strony znajduje się również stan dodanych slotów.

Wytrenowane modele

Ten moduł służy do zarządzania wytrenowanymi modelami. Lista zawiera uporządkowane modele wraz z informacją o ilości artefaktów (szablonów akcji, przykładów intencji), konwersacji, oraz oznaczeniem czy model jest oznaczony jako produkcyjny czy testowy.

Każdy wytrenowany model domyślnie oznaczony będzie jako testowy. Można go testować wewnątrz Automations, a jeśli wszystkie dodane przez nas scenariusze działają poprawnie, model może zostać oznaczony jako produkcyjny.Wówczas zostanie uruchomiony proces migracji danych do środowiska produkcyjnego.

UWAGA! Aby wytrenowane modele działały poprawnie, zawsze musi być oznaczony jakiś model testowy i jakiś produkcyjny.

Analityka

Narzędzia analityczne służą do tego, aby rozwijać bota w oparciu o realne konwersacje. W tym miejscu znajdują się wszystkie rozmowy, w których konsultant wpisał własną odpowiedź, nie wykorzystując tym samym wiadomości podpowiedzianej przez bota w trybie Supervised (opcja Zapisane rozmowy). Tutaj mamy też możliwość edycji zapisanych szablonów konwersacji w oparciu o narzędzie Propozycje Szablonów Intencji.

Zapisane rozmowy

Tryb Supervised to funkcjonalność narzędzia Humanized polegająca na wyłączeniu możliwości wysyłania wiadomości przez bota. Zamiast tego bot sugeruje własną odpowiedź, z której konsultant może skorzystać. Jeśli nie wybierze żadnej z opcji sugerowanych, a wpisze własną, to zapis całej konwersacji trafi właśnie do narzędzi analitycznych w Automations.

Po wejściu w zakładkę Analityka, z menu po lewej stronie należy wybrać opcję  Zapisane rozmowy. Po jej kliknięciu wyświetli się lista zapisanych konwersacji, posortowana według dat i godzin utworzenia.Po kliknięciu wybranej rozmowy wyświetlony zostaje jej przebieg z możliwością edycji. Edycja konwersacji odbywa się na podobnej zasadzie, jak w wypadku tworzenia konwersacji w zakładce Budowanie, z tą różnicą, że nie tworzymy konwersacji od nowa, tylko edytujemy sugerowaną rozmowę.Na podstawie tych konwersacji, twórca bota może dodać kolejne rodzaje zgłoszeń, które będą obsługiwane przez bota. Po dokonaniu zmian w konwersacji należy ją zatwierdzić klikając button "Zapisz".

Tak edytowana konwersacja zapisze się w zbiorze wszystkich pozostałych konwersacji w zakładce Budowanie. Automatycznie nie będzie opublikowana, więc w tym celu koniecznie jest przejście do opcji konwersacje i dokonanie jej publikacji oraz ewentualna zmiana nazwy - konwersacja automatycznie nazwana jest według daty i godziny jej utworzenia.

Propozycje przykładów intencji

Po przejściu do opcji Propozycje przykładów intencji w zakładce Analityka wyświetli się lista proponowanych przykładów intencji użytych przez użytkownika, których bot nie rozpoznał. Dzięki temu twórca bota jest w stanie w szybki sposób wzbogacić intencje o nowe przykłady, być może sformułowane w inny sposób, który nie sugerował kontekstu wypowiedzi użytkownika.

Na wyświetlonej liście wyświetlony jest w Szablonie tekst wprowadzony przez użytkownika. W środkowej kolumnie dostępna jest rozwijalna lista intencji, do których przykład może zostać przypisany. W tej opcji nie ma możliwość stworzenia nowej intencji - jedynie wybór odpowiedniej z listy. Zapisanie szablonu zatwierdzamy klikając button z plusem. Tak zapisany przykład pojawi się w liście przykładów wybranej intencji w zakładce Budowanie.

Ustawienia

Nazwa

Nazwa bota

URL webhooków chatu

Adres URL, na który Automations będzie wysyłał zapytania w momencie wysłania przez bota odpowiedzi. Używany do integracji Automations z innymi systemami

URL webhooków akcji

Adres URL, na który Automations wysyła zapytania o przetworzenie akcji niestandardowej.

Token czatu testowego

Token używany do walidacji zapytań wysyłanych przez klienta do bota. Użycie tego tokenu sprawi, że bot będzie wykorzystywał model testowy do rozmowy z klientem.

Token czatu produkcyjnego

Token używany do walidacji zapytań wysyłanych przez klienta do bota. Użycie tego tokenu sprawi, że bot będzie wykorzystywał model produkcyjny do rozmowy z klientem.