Polityka Prywatności

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu advisero.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Administrator – Advisero Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-507) przy ul. Francuskiej 182, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754642 , REGON: 381670567, NIP: 9542798128 media@advisero.pl;

2. Serwis – strona internetowa pod adresem advisero.pl oraz wszelkie jej podstrony.

3. Strony – Administrator i Użytkownik;Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

§3. Ochrona danych osobowych

Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

§4. Uprawnienia Użytkownika


W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5. Techniczna ochrona danych

Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: media@advisero.pl.

20% kontaktów to aż 80% ruchu w Twoim Contact Center

Umów Demo

Opracowana technologia zostanie skierowana dla Contact Centers, co pozwoli na ich odciążenie oraz usprawnienie pracy. Przeprowadzone prace rozwojowe, pozwolą wprowadzić do oferty produkty, których wcześniej spółka nie wytwarzała. W wyniku realizacji projektu, firma opracuje usługę, która została zidentyfikowana w wyniku analiz rynkowych oraz tendencji rozwojowych w zakresie automatyzacji procesów pracy. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu na rynek systemu contact center opartym na mechanizmach eksperckich wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe spółka stanie się jedynym dostawcą tego typu rozwiązań na rynku krajowym