:: Ogólne informacje - Widget

Widget to część interfejsu graficznego strony internetowej, w którym wyświetla się chat. Zazwyczaj wyświetla się on w postaci niewielkiego kółka w prawym dolnym rogu okna przeglądarki internetowej. W wersji zmaksymalizowanej wyświetla się od góry: pasek górny, panel z nazwą widgetu, logiem i statusem połączenia. Poniżej widać kilka ostatnich wiadomości w polu chatu. Pod konwersacją umieszczony jest input wiadomości.

:: Wygląd graficzny

Wersja zminimalizowana Widgeta (jego logo na białym tle) wyświetla się po przejściu na stronę, na której Widget jest zamieszczony oraz po kliknięciu w krzyżyk pod zmaksymalizowanym widgetem lub ikonę minimalizacji widgeta w jego prawym, górnym roguPo kliknięciu w zminimalizowany Widget, rozwinie się okno chatu.

Na górnym pasku Widgeta, po lewej stronie, znajduje się nazwa widgetu. Po prawej stronie znajduje się menu i ikona zamknięcia chatu - o jej kliknięciu okno chatu zostanie schowane - wyświetli się jedynie logo Advisero. W menu możemy znaleźć dodatkowe funkcje:

  • Rozszerz/zmniejsz - pozwala na powiększenie okna czatu, a gdy jesteśmy w powiększonym widoku dostępna jest opcja zmniejsz, która wraca do poprzedniego widoku.
  • Szukaj wiadomości- pozwala wyszukiwać frazy w wątku wiadomości
  • Zakończ - pozwala zamknąć czat i jest dostępna tylko dla aktywnych czatów. Jeśli użytkownik zakończył wcześniej czat i od tamtej pory nie wysłał żadnej nowej wiadomości, funkcja Zakończ nie będzie dostępna. Po użyciu tej opcji użytkownik jest proszony o wystawienie oceny czatu. Konieczne jest wybranie jednej z 3 opcji: źle, neutralnie lub dobrze. Opcjonalnie użytkownik może zostawić swój komentarz do oceny poprzez wpisanie go w pole tekstowe. Aby wysłać opinię należy wcisnąć przycisk Wyślij. Użytkownik może też wcisnąć Wróć, by wrócić do okna czatu bez wysyłania oceny.

Górny pasek stanowi jednocześnie panel informacyjny Widgeta. Może zostać w nim umieszczona nazwa / funkcja bota, z którym prowadzona jest rozmowa. Poniżej paska informacyjnego znajduje się okno chatu, w którym wyświetlają się wiadomości od Użytkownika oraz Bota / Konsultanta.

Pod oknem chatu znajduje się input wysyłania wiadomości.

Użytkownik ma możliwość wysyłania wiadomości poprzez wprowadzenie jej do inputu (grafika powyżej) i zatwierdzenie Enterem lub kliknięcie strzałki z prawej strony inputu. W lewej części umieszczona jest ikona dodawania załącznika.

:: Funkcjonowanie

Użytkownik Widgeta może prowadzić rozmowę z konsultantem lub botem. Podczas rozmowy, bot będzie za każdym razem po wysłaniu serii wiadomości czekał na odpowiedź użytkownika w formie wprowadzonego tekstu lub wyboru z dostępnych przycisków. Jeśli bot nie rozumie intencji jaką zawiera wypowiedź użytkownika, poprosi o zmianę sformułowania wiadomości i jej ponowne wysłanie. Za drugim razem z rzędu jeśli bot nie rozpozna intencji, wyłączy się i rozmowę kontynuować będzie konsultant. W wiadomościach bota mogą pojawiać się przyciski - po ich kliknięciu widget prześle ich treść jako odpowiedź na wiadomość bota.

Wiadomości wysłane przez użytkownika wyświetlają się po prawej stronie okna, wiadomości bota / konsultanta, po lewej stronie.

Jeżeli w trakcie konwersacji do rozmowy dołączy Konsultant, Użytkownik Widgeta zostania o tym poinformowany wyświetleniem wydarzenia w oknie rozmowy, jak na powyższej grafice.

W każdej chwili użytkownik Widgeta może wysłać plik multimedialny pdf lub img, klikając w ikonę załącznika po lewej stronie inputu i wybierając plik z pamięci urządzenia. Po jego zatwierdzeniu wysyła się on automatycznie w formie wiadomości, z wyświetlonym podglądem w oknie chatu. Dodatkowo przesłanie adresu URL z obu stron konwersacji powinno powodować możliwość kliknięcia w niego, co otworzy nową kartę przeglądarki i w niej adres z URL.

:: Działanie techniczne

Aby widget został wyświetlony na danej stronie, w kodzie źródłowym strony musi zostać umieszczony fragment dostarczony przez specjalistów Advisero.